خبرها

تلفن های ثابت بوشهر هم کد شد

در ادامه اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی، طرح هم کدسازی تلفن های ثابت استان بوشهر از شب گذشته آغاز شد.   ب...

تغذیه و سلامت

کدام بستنی برای کودکان مناسب است ؟

یخ در بهشت هم سرشار از رنگ‌های مصنوعی است و هیچ ارزش غذایی‌ای ندارد. بستنی‌ها دو گروه شیری و یخی دارند. بستنی‌...